Повідомлення про обговорення, надання пропозицій та зауважень до проекта Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021–2022 роки

Держгеокадастр з метою виконання вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», оголошує про обговорення проекту Антикорупційної програми Державної служби України з пит ...

Проект Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021–2022 роки

Проект ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держгеокадастру ______________ року № ____ АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ НА 2021–2022 РОКИ (передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов’язковими до виконання усіма працівниками апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підпр ...

Наказ Держгеокадастру від 1.04.2021 № 189 “Про затвердження Положення про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру”

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ Держгеокадастр Н А К А З 1 квітня 2021 року Київ № 189 Про затвердження Положення про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Відповідно до пункту 6 частини четвертої статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», статті 131 За ...

Оновлені роз’яснення, матеріали, сервіси та інструменти щодо заповнення е-декларацій

Матеріали щодо заповнення е-декларацій, які розміщені на вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агенство): https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/; роз’яснення Націанального агентства щодо е-декларування із можливістю пошуку по тексту: http://bit.ly/3a2Rlbt; онлайн курс, який допоможе заповнити е-декларацію «Просто про е-декларування»: https:/ ...

Гарантії державного захисту викривачів

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою. Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів Передбачена Законом України «Про запобігання корупції» можливість п ...

Наказ Держгеокадастру від 23.03.2020 № 95 "Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ Держгеокадастр Н А К А З 23 березня 2020 року Київ № 95 Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру   Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету М ...

Наказ Держгеокадастру від 19.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків  у діяльності Держгеокадаструта затвердження змін до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 року"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ Держгеокадастр Н А К А З 19 березня 2020 року Київ № 93 Про внесення змін до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків  у діяльності Держгеокадаструта затвердження змін до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 року На виконання пункту 6 розділу І «Ор ...

Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

До Держгеокадастру протягом 2019 року надійшло 11 повідомлень від викривачів, за результатами розгляду яких інформація, зазначена у восьми повідомленнях, не знайшла підтвердження. По 3 повідомленнях інформація відповідно до вимог частини сьомої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» Держгеокадастром направлена до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання корупції та уповн ...

Інформація про виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки (за 2019 рік)

Інформація про виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки (за 2019 рік)  № Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі Строк виконання заходу Відповідальні за виконання Стан виконання   І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, зах ...