Перелік питань на перевірку знань складання іспитів сертифікованих інженерів-землевпорядників затверджених рішенням Кваліфікаційної комісії від 28.01.2021 № 1

 1. Форми державної експертизи:
 2. До основних завдань державної експертизи відноситься:
 3. Суб’єктами державної експертизи є:
 4. Вибіркова державна експертиза проводиться:
 5. Який термін дії позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації?
 6. Об’єктом державної експертизи землевпорядної документації є:
 7. У якому випадку може бути скасований висновок державної експертизи?
 8. Обов’язковій державній експертизі підлягають:
 9. Добровільна державна експертиза проводиться за ініціативою:
 10. Первинна, повторна, додаткова державна експертиза – це:
 11. Замовники державної експертизи землевпорядної документації мають право:
 12. До повноважень спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи належать:
 13. Обов’язки замовників державної експертизи:
 14. Яка документація із землеустрою не підлягає проведенню обов’язкової державної експертизи?
 15. Основними принципами державної експертизи землевпорядної документації є:
 16. Яка технічна документація із землеустрою підлягає проведенню обов’язкової державної експертизи?
 17. Вибіркова державна експертиза проводиться за ініціативою:
 18. Який відсоток не може перевищувати вибіркова державна експертиза щодо об’єктів які їй підлягають?
 19. На яку із експертиз не можуть передаватися об’єкти експертизи?
 20. У якій формі не може проводитись державна експертиза землевпорядної документації?
 21. Державна експертиза проводиться шляхом:
 22. Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати:
 23. Яка оцінка допустимості не може бути у висновку державної експертизи?
 24. До проведення повторної державної експертизи залучаються:
 25. Рішення, прийняті відповідними органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування на підставі висновків державної експертизи, що скасовані або визнані недійсними:
 26. Який документ не входить до складу проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок?
 27. Який термін дії має рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою?
 28. Який максимальний строк складання документації із землеустрою?
 29. Документація із землеустрою розробляється у вигляді:
 30. Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно:
 31. Який вид документації із землеустрою не підлягає погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин?
 32. Охорона земель – це:
 33. Рекультивація порушених земель – це:
 34. Які землі підлягають рекультивації?
 35. Нормативно-правові акти, якими здійснюється правове регулювання у сфері охорони земель:
 36. Яким нормативно-правовим документом регламентується здійснення консервації земель?
 37. Яким чином здійснюється консервація земель?
 38. Чи може передаватися в оренду земельна ділянка, яка обмежена заставою?
 39. Припинення права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення у разі добровільної відмови від неї здійснюється за:
 40. Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть використовуватися для:
 41. Визначення земель, придатних для потреб сільського господарства, провадиться:
 42. Право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб – це:
 43. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, передаються співвласникам багатоквартирних житлових будинків у:
 44. До земель загального користування населених пунктів належать:
 45. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власність замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств загальною площею:
 46. До особливо цінних земель не відносяться:
 47. До земель водного фонду належать:
 48. До земель морського транспорту не належать землі під:
 49. До складу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки входить:
 50. Цільове призначення земельної ділянки – це:
 51. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка знаходиться у приватній власності, із зміною цільового призначення, розробляється:
 52. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:
 53. До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин належить:
 54. Зміст поняття «охорона земель»:
 55. Документація із землеустрою в галузі охорони земель – це:
 56. При організації сільськогосподарських угідь визначають:
 57. Під час упорядкування території сівозмін передбачається:
 58. Передача земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб (за межам населеного пункту) належить до повноважень:
 59. До якої категорії земель належать полезахисні лісосмуги:
 60. Землі оборони можуть перебувати у:
 61. Громадяни і юридичні особи для заліснення в установленому порядку можуть набувати у власність такі земельні ділянки:
 62. Земельні ділянки для користування надрами надаються користувачам надр:
 63. Яке з наведених визначень визначає термін «проект землеустрою»?
 64. Який із наведених видів документації не є документацією із землеустрою?
 65. Який із наведених видів документації із землеустрою відноситься до землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях?
 66. Формування земельних ділянок здійснюється:
 67. Які із зазначених проектів землеустрою не потребують погодження?
 68. Який орган приймає рішення про встановлення та зміну меж міста?
 69. Які землі підлягають консервації?
 70. До обов’язків орендаря земельної ділянки сільськогосподарського призначення належить:
 71. Зміна цільового призначення земельної ділянки приватної власності, наданої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:
 72. Вилучення земельних ділянок державної власності – лісів для нелісогосподарських потреб належить до повноважень:
 73. До якої категорії земель належать земельні ділянки надані для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту?
 74. Спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються виключно:
 75. Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за:
 76. Навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів створюються:
 77. Яка ширина прибережної захисної зони передбачається проектами землеустрою для малих річок, струмків (площа водозбору до 2 тис. км2) і ставків площею до 3 га?
 78. Яка ширина прибережної захисної зони передбачається проектами землеустрою для середніх річок (площа водозбору від 2 тис. км2) і ставків площею понад 3 га?
 79. Яка ширина прибережної захисної зони передбачається проектами землеустрою для великих річок, водосховищ з площею водозбору понад 50 тис. км2?
 80. Для створення сприятливого режиму водних об’єктів уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, розміри яких визначаються за:
 81. Приватні несільськогосподарські підприємства, установи та організації можуть набувати у власність або оренду землі сільськогосподарського та іншого призначення для ведення:
 82. Помилки, допущені органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру виправляються:
 83. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється у строк:
 84. Об’єктами Державного земельного кадастру є:
 85. На отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:
 86. Відомості про розподіл земель між власниками та користувачами вносяться до Державного земельного кадастру:
 87. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється:
 88. Хто забезпечує підготовку лотів до продажу на земельних торгах?
 89. Виконавцем земельних торгів є:
 90. Розробниками документації із землеустрою є:
 91. Сертифіковані інженери-геодезисти зобов’язані підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації не рідше:
 92. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, безоплатно за добровільним зверненням без складання кваліфікаційних іспитів інженерам-землевпорядникам, які на момент набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт» відповідають одній із таких умов:
 93. Чи є обов’язковою копія кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника у складі проекту землеустрою?
 94. За достовірність інформації, яка подається до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, у порядку, встановленому Законом України «Про землеустрій» несе відповідальність:
 95. Кваліфікаційна комісія здійснює контроль за:
 96. Інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, подає до Кваліфікаційної комісії:
 97. Інженери-землевпорядники, позбавлені кваліфікаційного сертифіката внаслідок порушення законодавства у сфері землеустрою відповідно до статті 68 Закону України «Про землеустрій», допускаються до складання кваліфікаційного іспиту:
 98. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин:
 99. Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи є:
 100. Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються:
 101. Які документи входять до складу проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок?
 102. Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника:
 103. Витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників надається:
 104. Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у разі:
 105. Дія кваліфікаційного сертифіката поновлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин після усунення особою наявних зауважень:
 106. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:
 107. Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель:
 108. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми загальною площею:
 109. Землі водного фонду можуть перебувати у:
 110. Право власності на землю – це право:
 111. Винесення в натуру (на місцевість) меж сформованої земельної ділянки до її державної реєстрації здійснюється за:
 112. Межі суміжних земельних ділянок приватної власності можуть бути змінені їх власниками без формування нових земельних ділянок за:
 113. Державна реєстрація прав суборенди, сервітуту, які поширюються на частину земельної ділянки, здійснюється після:
 114. Основою для відновлення меж є:
 115. Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з:
 116. Рішення про припинення права постійного користування земельними ділянками історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення з підстав добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється за погодженням з:
 117. Земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби можуть орендувати:
 118. У разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі:
 119. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст розробляються за рішенням:
 120. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району розробляється за рішенням відповідної районної ради, а у разі якщо районна рада не утворена:
 121. У разі встановлення меж міста проект погоджується з:
 122. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у приватній власності затверджується:
 123. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок затверджується:
 124. Роботи з інвентаризації земель включають:
 125. Виконавці подають копії матеріалів, отриманих за результатами проведення інвентаризації земель, до місцевого фонду документації із землеустрою:
 126. Робочий інвентаризаційний план не складається у разі інвентаризації:
 127. Що не є вихідними даними для проведення інвентаризації земель?
 128. Зведений інвентаризаційний план не складається у разі інвентаризації:
 129. Для погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробник документації із землеустрою подає до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки:
 130. Виготовлення проекту землеустрою в електронному вигляді здійснюється з урахуванням таких вимог:
 131. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються:
 132. Який вид документації складається з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних процесів?
 133. Який вид документації складається з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів?
 134. Який максимальний розмір земельної ділянки для городництва?
 135. Який вид документації із землеустрою не включає перелік обмежень у використанні земельних ділянок відповідно до Закону України «Про землеустрій»?
 136. Ким приймається рішення про встановлення і зміну меж районів і міст?
 137. Ким приймається рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району?
 138. Ким приймається рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена?
 139. Чи тягне за собою припинення права власності/користування земельними ділянками у разі включення цих ділянок у межі району, села, селища, міста, району у місті?
 140. Право на розміщення об’єктів трубопровідного транспорту або інженерної інфраструктури меліоративних систем може здійснюватися на підставі:
 141. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:
 142. Кому можуть надаватися земельні ділянки із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для здійснення відповідної діяльності?
 143. У яких випадках за відсутності плану зонування або детального плану території дозволяється передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб?
 144. Яка ширина прибережних захисних смуг встановлюється на земельних ділянках земель морського транспорту?
 145. Охорона земель – це:
 146. Техногенно забруднені землі – це:
 147. Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є:
 148. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на:
 149. Чи зобов’язаний відчужити земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва іноземний громадянин, набутою ним, як громадянином України під час паювання земель колективного сільськогосподарського підприємства?
 150. На підставі якої документації із землеустрою відводиться земельна ділянка у власність, якщо у громадянина наявне рішення органу місцевого самоврядування прийняте відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок»?
 151. Чи має право орган місцевого самоврядування надати із зміною цільового призначення земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського призначення (відумерла спадщина) громадянину для ведення особистого селянського господарства?
 152. Хто має право на земельну частку (пай) під час паювання земельної ділянки, наданої в оренду засновнику фермерського господарства?
 153. Чи допускається на земельних ділянках, наданих в оренду для городництва, закладання багаторічних плодових насаджень, а також спорудження будівель і споруд?
 154. Мінімальний строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства:
 155. Чи відноситься діяльність, пов’язана з веденням особистого селянського господарства, до підприємницької діяльності?
 156. Яке твердження є вірним?
 157. Земельна ділянка під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, передаються?
 158. Землеустрій здійснюється на підставі:
 159. Хто є розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок:
 160. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться:
 161. Яка документація з оцінки земель підлягає обов’язковій державній експертизі?
 162. Ким затверджується технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів?
 163. Що є підставою для проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок)?
 164. Сукупність текстових та графічних матеріалів, що визначають технічний процес проведення заходів з використання та охорони земель без застосування елементів проектування – це:
 165. Що не відноситься до повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин:
 166. Державний нагляд у сфері землеустрою здійснює:
 167. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніше ніж через:
 168. Яка із перелічених видів документації, що підлягає обов’язковій державній експертизі, не належить до відання Держгеокадастру?
 169. За чиєю ініціативою проводиться добровільна державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) щодо будь-якої землевпорядної документації, крім тієї, що підлягає обов’язковій державній експертизі?
 170. При закінченні терміну дії висновку державної експертизи, документація підлягає проведенню:
 171. Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні землеустрою проводяться з метою:
 172. Земельно-оціночні роботи при здійсненні землеустрою виконуються з метою:
 173. Повторна державна експертиза проводиться:
 174. Відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» індексна кадастрова карта (план) – це:
 175. У разі виявлення розбіжностей між відомостями Державного земельного кадастру, які містяться на електронних та паперових носіях, пріоритет мають:
 176. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими відомостями згідно із Законом України «Про Державний земельний кадастр» здійснюється:
 177. Держателем Державного земельного кадастру є:
 178. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до діючого законодавства здійснюється:
 179. Що з наведених варіантів не є об’єктом Державного земельного кадастру?
 180. Який із наведених варіантів відповіді не позначає документи Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення?
 181. Чи можуть бути вилучені оригінали документів Державного земельного кадастру в органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру? Оберіть найбільш повний варіант відповіді.
 182. Протягом якого строку здійснюється внесення відомостей до Державного земельного кадастру (з дня отримання відповідних документів)?
 183. Протягом якого строку органи державної влади (крім Верховної Ради України) та органи місцевого самоврядування після прийняття рішень про затвердження документації із землеустрою і технічної документації з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відповідно до їх компетенції засвідчені копії вказаних рішень для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру?
 184. Яким нормативно-правовим актом визначено вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа?
 185. На підставі якої документації вносяться відомості про нормативну грошову оцінку земель до Державного земельного кадастру?
 186. На підставі якої документації вносяться відомості про масив земель сільськогосподарського призначення до Державного земельного кадастру?
 187. Яка з наведених підстав внесення відомостей до Державного земельного кадастру про цільове призначення земельних ділянок щодо виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель не відповідає законодавству?
 188. На кого відповідно до законодавства покладено обов’язок здійснення перевірки відповідності наданого для внесення відомостей до Державного земельного кадастру електронного документа наявним даним Державного земельного кадастру та встановленим вимогам до змісту, структури і технічних характеристик щодо розроблення такого документа?
 189. Який із наведених варіантів відповіді не є підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки?
 190. Який із наведених варіантів відповіді не є підставою відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» для скасування державної реєстрації земельної ділянки Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію?
 191. Який документ безоплатно видається заявнику на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту?
 192. В якій формі відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» ведеться кадастрова карта (план)?
 193. Протягом якого строку відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, надаються викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)?
 194. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж об’єктів кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснюються:
 195. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснюються:
 196. Протягом якого строку здійснюється виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості?
 197. Протягом якого строку інформація про виправлення технічних помилок надається власникам та користувачам земельних ділянок, а також третім особам, чиїх інтересів стосувалося виправлення таких помилок?
 198. Плата за надання відомостей Державного земельного кадастру справляється у вигляді адміністративного збору, розмір якого визначається згідно з законом:
 199. Протягом якого строку Державний кадастровий реєстратор або інша уповноважена законом особа, зобов’язані надати заявнику документ, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (крім витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку), або мотивовану відмову у його наданні, з дати реєстрації відповідної заяви?
 200. Хто із наведених суб’єктів має право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них, зокрема документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку?
 201. За чий рахунок здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної Державним кадастровим реєстратором фізичним чи юридичним особам під час виконання своїх обов’язків?
 202. Який із наведених варіантів відповіді щодо суб’єктів, які мають право на отримання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, є помилковим?
 203. Хто із наведених суб’єктів відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, має право на отримання витягу з Державного земельного кадастру про межі державного кордону, землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону)?
 204. Який термін дії витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, що видається спадкоємцям для оформлення права на спадщину?
 205. Хто із наведених суб’єктів відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, має право на отримання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)?
 206. Щодо території яких адміністративно-територіальних одиниць надається доступ до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання сільським, селищним, міським радам?
 207. Яким суб’єктам може надаватися доступ до відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон (графічне зображення державного кордону, повні назви суміжних іноземних держав, опис меж прикордонної смуги, документи, на підставі яких встановлено державний кордон, проведено демаркацію державного кордону) в режимі читання?
 208. Вимоги до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення розміщуються:
 209. Чи дозволяється суб’єктам, які отримали доступ до відомостей Державного земельного кадастру у режимі читання, надавати іншим особам за їх зверненнями отриману в результаті пошуку інформацію?
 210. Для кого з наведених суб’єктів не передбачено надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання відповідно до законодавства?
 211. За формою згідно з яким додатком до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, подається заява про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання сертифікованим інженером-землевпорядником та сертифікованим інженером-геодезистом?
 212. Ким здійснюється подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр»?
 213. З якого моменту є чинними обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами?
 214. Навколо яких об’єктів створюються санітарно-захисні зони відповідно до Земельного кодексу України?
 215. З якою точністю до Державного земельного кадастру вносяться відомості про значення площі об’єкта Державного земельного кадастру?
 216. Підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру про його геодезичну, картографічну основи, індексні кадастрові карти (плани) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (зміни до них), індексну кадастрову карту кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць (зміни до неї) є:
 217. Яким центральним органом виконавчої влади встановлюється Порядок адміністрування Державного земельного кадастру?
 218. Яким нормативно-правовим актом визначається склад відомостей Державного земельного кадастру?
 219. Хто подає заяву про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з доданими документами через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви?
 220. Протягом якого строку орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру виправляє помилки у присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою) з моменту її виявлення?
 221. Помилки у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру, виправляються:
 222. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – це?
 223. Рентний дохід (земельна рента) – це?
 224. Економічна оцінка земель – це?
 225. Бонітування ґрунтів – це?
 226. Об’єктами оцінки земель є:
 227. У якому з випадків проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки не обов’язкове?
 228. Який вид документації складається за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок?
 229. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до:
 230. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення визначається за:
 231. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення визначається за:
 232. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є:
 233. Який показник не враховується при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що розташовані за межами населених пунктів?
 234. Строк капіталізації рентного доходу визначається для всіх категорій земель (крім земель лісогосподарського призначення) (при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення за межами населеного пункту) та складає:
 235. Строк капіталізації рентного доходу для земель лісогосподарського призначення (при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення за межами населеного пункту) складає:
 236. Якісний стан водних об’єктів при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки приймається за інформацією:
 237. Індексація нормативної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється відповідно до:
 238. В основі нормативної грошової оцінки земель населених пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується залежно від:
 239. Види оцінки земель в Україні:
 240. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок підлягає:
 241. Розробники технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зобов’язані:
 242. Територіальні громади в земельних правовідносинах представляють ?
 243. Державу в земельних правовідносинах представляють ?
 244. Земельна правоздатність громадян настає ?
 245. Земельна дієздатність громадян настає ?
 246. Земельна право- і дієздатність юридичних осіб настає з моменту ?
 247. Власники земельних ділянок мають право:
 248. Обов’язки власників земельних ділянок:
 249. При спільній частковій власності на земельні ділянки розміри частки кожного учасника спільної власності:
 250. Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:
 251. Суб’єктами права спільної сумісної власності на земельну ділянку є:
 252. Право спільної сумісної власності на земельну ділянку виникає:
 253. При спільній сумісній власності на земельні ділянки розміри частки кожного учасника спільної власності:
 254. Об’єктами права комунальної власності є:
 255. Землекористувачі мають право:
 256. Землекористувачі зобов‘язані:
 257. Договір оренди землі:
 258. Право оренди земельної ділянки підлягає:
 259. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту:
 260. Строк дії договору оренди земельних ділянок с.-г. призначення для ведення товарного с.-г. виробництва, ФГ, ОСГ не може бути:
 261. Строк дії договору оренди земельних ділянок с.-г. призначення для ведення товарного с.-г. виробництва, ФГ, ОСГ, якщо такі ділянки розташовані на меліорованих землях, на яких проводяться гідротехнічні меліорації, не може бути:
 262. У разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності земельна ділянка надається в оренду на строк:
 263. Після закінчення строку дії договору оренди землі:
 264. Договір суборенди земельної ділянки:
 265. Нотаріальне посвідчення договору суборенди земельної ділянки:
 266. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є:
 267. Земельний сервітут підлягає:
 268. Обтяження прав на земельні ділянки (крім встановлених законом):
 269. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи:
 270. Безоплатне одержання громадянами у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в межах норм, визначених Земельним кодексом України, здійснюється:
 271. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності іноземним юридичним особам допускається за умови:
 272. Оголошення про проведення земельних торгів в засобах масової інформації та в Інтернеті розміщує:
 273. Перелік земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами:
 274. Земельні спори з приводу володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, вирішуються:
 275. Земельні спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються:
 276. Земельні спори в межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності та користуванні громадян, вирішуються:
 277. Земельні спори в межах населених пунктів щодо додержання громадянами правил добросусідства вирішуються:
 278. Земельні спори щодо розмежування меж районів у містах вирішуються:
 279. Земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів вирішуються:
 280. Земельні спори щодо розташування обмежень у використанні земель вирішуються:
 281. Земельні спори щодо земельних сервітутів вирішуються:
 282. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори щодо:
 283. Виключно судом вирішуються земельні спори щодо:
 284. При приватизації земельної ділянки межі якої не визначено в натурі розробляється:
 285. Межі зон обмежень при приватизації земельних ділянок вказуються на:
 286. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у:
 287. Особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок (виберіть правильну відповідь):
 288. У разі зміни власника житлового будинку право власності на земельну ділянку, на якій він розташований:
 289. Рішення компетентних органів щодо приватизації земельних ділянок приймається протягом:
 290. У разі первинного набуття земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності право власності посвідчується:
 291. Місцем відкриття спадщини є:
 292. При наявності позитивного висновку державної землевпорядної експертизи проект відведення земельної ділянки подається на розгляд:
 293. При переході права власності на будівлю, що знаходиться на орендованій земельній ділянці право оренди земельної ділянки:
 294. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків у випадку, якщо їх межі не визначені в натурі надаються у власність за:
 295. Під час аукціону ведеться:
 296. При приватизації земельної ділянки межі якої не визначено в натурі розробляється (виберіть правильну відповідь):
 297. Для прийняття спадщини встановлюється строк:
 298. За результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок складається:
 299. Технічна документація з усіх видів оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу підлягає:
 300. Місце розташування межі земельної ділянки погоджується з:
 301. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності у разі їх продажу, підлягають:
 302. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок визначає:
 303. Право власності на земельну ділянку в Україні реєструється в:
 304. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як:
 305. Як називається найвища таксономічна одиниця районування території України, яка характеризується відповідним балансом тепла і вологи, що визначає головні особливості ґрунтоутворення, формує зональні типи і підтипи ґрунтів, яким притаманні зональні типи сільськогосподарського виробництва, визначеним співвідношенням земельних, у тому числі сільськогосподарських угідь, а також певними системами агротехнічних і меліоративних заходів?
 306. Як називається частина природно-сільськогосподарської зони, що характеризується фаціальними особливостями ґрунтового покриву, з наростанням континентальності клімату (у тому числі тривалості вегетаційного періоду, його тепло- і вологозабезпеченості, сніжності зими, наявності суховійних явищ тощо)?
 307. Як називається ареал у межах адміністративно-територіальної одиниці – області, який є частиною природно-сільськогосподарського округу та характеризується відносно однорідними ґрунтово-кліматичними умовами, подібністю розчленування і дренованості території та інших показників, що впливають на продуктивність використання земель?
 308. Схему (карту) природно-сільськогосподарського районування земель розробляють в електронній формі у масштабі не менше:
 309. Втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені вилученням сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сіножатей, пасовищ) для використання їх у цілях, не пов’язаних із веденням сільського господарства, визначаються на основі нормативів цих втрат по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:
 310. Втрати лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням лісових земель і чагарників (вкритих лісовою рослинністю земель, незімкнутих лісових культур, лісових розсадників, плантацій, рідколісся, згарищ, загиблих насаджень, зрубів, галявин, лісових шляхів, просік, протипожежних розривів тощо), для використання їх у цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства, визначаються на основі нормативів втрат по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:
 311. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинені обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості земель, зумовленим впливом діяльності підприємств, установ і організацій, визначаються за формулою:
 312. Порушені землі – це:
 313. До порушених земель відносяться:
 314. Рекультивація порушених земель – це:
 315. Трансформація угідь – це:
 316. Виберіть відповідь, що містить тільки типи сівозмін.
 317. Динамічними сівозмінами називають:
 318. Яка сівозміна призначена переважно для виробництва зерна, технічних культур та картоплі?
 319. Яка сівозміна призначена переважно для виробництва соковитих та грубих кормів?
 320. Сівозміна, в якій вирощуються культури, які потребують спеціальних умов та агротехніки їх вирощування, називається:
 321. Сівозміна, в якій набір, розміщення і чергування сільськогосподарських культур забезпечують захист ґрунту від ерозії, називається:
 322. Сівозміна, в якій на одному чи двох полях вирощуються сільськогосподарські культури для заорювання зеленої маси на добрива, називається:
 323. Поля сівозмін – це:
 324. Яка рекомендована оптимальна довжина полів сівозміни у степових рівнинних районах?
 325. Яка рекомендована оптимальна довжина полів сівозміни у лісостепових районах?
 326. Яка рекомендована оптимальна довжина полів сівозміни у районах Полісся?
 327. Нееродовані й слабоеродовані землі, розташовані на схилах крутістю до 3°, характер рельєфу і якісний стан яких (механічний склад, відсутність перезволоження, інтенсивного засолення, солонцюватості, відсутність засмічення камінням, ступінь дефляційної стабільності та ін.) дозволяють вирощувати районовані сільськогосподарські культури за інтенсивними технологіями, включаючи просапні, належать до:
 328. Землі, розташовані на схилах 3 – 7° з перевагою незмитих ґрунтів (за наявності також слабо- і середньозмитих) належать до:
 329. Землі, що включають схили крутістю понад 7° та деградовані і малопродуктивні землі, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним належать до:
 330. До першої технологічної групи орних земель відносяться:
 331. До другої технологічної групи орних земель відносяться:
 332. До третьої технологічної групи відносяться:
 333. Природно-сільськогосподарське районування є основою для:
 334. До порушених земель відносяться:
 335. Водорегулюючі лісові смуги проектують шириною:
 336. Лісові смуги вздовж зрошуваних каналів створюються одно- та дворядні, шириною:
 337. Рівнинні землі (крутістю до 1°), на які немає обмеження у виборі напряму обробітку й посіву, належать до технологічної підгрупи:
 338. Схили крутістю 3 – 5° без улоговин, належать до технологічної підгрупи:
 339. Схилові землі (крутістю 1 – 3°), де обов’язковий обробіток та посів поперек або під припустимим кутом до схилу, належать до технологічної підгрупи:
 340. Радіуси траєкторій робочого руху агрегатів, а отже, й лінійних рубежів на землях I технологічної групи не повинні перевищувати:
 341. Землі якої технологічної групи виключаються з інтенсивного використання, підлягають залуженню та виведенню з орних земель і трансформації їх у природні кормові угіддя або лісові насадження?
 342. Допоміжні польові шляхи проектують вздовж довгих сторін полів шириною:
 343. Для полів площею 400 га оптимальною є:
 344. Для полів площею 100 га найкращою є:
 345. Яка допустима нерівновеликість полів у польових сівозмінах?
 346. Яка допустима нерівновеликість полів у спеціальних сівозмінах?
 347. Яка допустима нерівновеликість полів у грунтозахисних сівозмінах?
 348. За результатами економічної оцінки земель складається:
 349. Вартість земельної ділянки, яка підлягає продажу, встановлюється на підставі:
 350. За результатами нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається:
 351. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:
 352. Диференціальний рентний дохід на земельній ділянці визначається
 353. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є
 354. Яке з тверджень не відноситься до інформаційної бази для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є:
 355. Абсолютна земельна рента в сільському виробництві обумовлена:
 356. Абсолютна земельна рента в сільському виробництві не обумовлена
 357. Умовами утворення монопольної ренти в сільському виробництві є
 358. Абсолютна земельна рента в населених пунктах
 359. Продуктивність землі:
 360. Дохідність землі:
 361. Складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь) проводиться:
 362. За результатами проведення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення територіальний орган Держгеокадастру через центр надання адміністративних послуг за місцезнаходженням земельної ділянки видає витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель у строк, що не перевищує:
 363. Складення шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь природно-сільськогосподарського району (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ, перелогів) здійснюється за формулою:
 364. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється за формулою:
 365. У разі коли агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь на земельній ділянці сільськогосподарського призначення не визначено:
 366. У разі коли у природно-сільськогосподарському районі відсутні матеріали бонітування ґрунтів та/або норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя:
 367. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами (поза населеними пунктами) здійснюється відповідно до:
 368. Відповідно до Методики грошової оцінки земель населених пунктів грошова оцінка земель населених пунктів визначається за формулою
 369. Базова вартість земель населеного пункту визначається за формулою:
 370. До території, що приймається до розрахунку при визначенні базової вартості населеного пункту слід включати землі:
 371. До території, що приймається до розрахунку при визначенні базової вартості населеного пункту слід включати землі:
 372. До території, що не береться до розрахунку при визначенні базової вартості населеного пункту слід включати
 373. Значення коефіцієнту Км1 не враховує:
 374. Значення коефіцієнту Км1 враховує:
 375. Зональний коефіцієнт Км2 характеризує:
 376. Які з наведених факторів не виражаються коефіцієнтом Км2:
 377. Існують такі методи економіко-планувального зонування території населеного пункту та визначення зонального коефіцієнта і його складових:
 378. Які з перелічених не є методами економіко-планувального зонування території населеного пункту:
 379. Вартісний метод економіко-планувального зонування території населеного пункту базується:
 380. Функціональний метод економіко-планувального зонування території населеного пункту базується:
 381. Соціологічний метод економіко-планувального зонування території населеного пункту базується:
 382. Експертний метод економіко-планувального зонування території населеного пункту базується
 383. Згідно з Порядком грошової оцінки земель населених пунктів максимальна кількість локальних факторів , що можуть бути застосовані у грошовій оцінці складає:
 384. Які з названих груп відносяться до локальних факторів для визначення коефіцієнта Км3
 385. Які з названих груп відносяться до локальних факторів для визначення коефіцієнта Км3:
 386. Які з названих груп не відносяться до локальних факторів для визначення коефіцієнта Км3
 387. Бонітування грунтів здійснюється:
 388. Підставою для проведення нормативної грошової оцінки є:
 389. Які фактори обумовлюють утворення монопольної ренти на сільськогосподарських угіддях:
 390. Залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на такі види:
 391. Нормативна грошова оцінка індексується на коефіцієнт індексації (Кі) що розраховують виходячи з середньорічного індексу інфляції (І) за формулою:
 392. Бал бонітету гектара орних земель по сільськогосподарському підприємству обчислюється на підставі експлікації агровиробничих груп ґрунтів за допомогою шкал бонітетів ґрунтів за формулою:
 393. Диференціальний рентний дохід з одиниці площі визначається за формулою:
 394. Витрати на вирощування сільськогосподарської культури визначається як:
 395. При проведенні економіко-планувального зонування території населених пунктів, зона є:
 396. За функціональним призначенням та характером використання території населеного пункту поділяється на:
 397. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності у разі їх продажу, підлягають:
 398. Згідно ЗКУ є категорією земель:
 399. Згідно ЗКУ не є категорією земель:
 400. До земель оздоровчого призначення належать:
 401. До земель історико-культурного призначення належать:
 402. До земель рекреаційного призначення належать:
 403. Земельні ділянки під об’єктами фізкультури і спорту, туристично-оздоровчих таборів, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:
 404. До земель історико-культурного призначення належать землі, на яких розташовані:
 405. Земельні ділянки гаражно-будівельних кооперативів, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:
 406. Біосферні заповідники, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:
 407. Ботанічні сади, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:
 408. Земельні ділянки, надані для дачного будівництва, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:
 409. Ідентифікатором земельної ділянки у ДЗК є:
 410. Ідентифікатором об’єктів у ДЗК в межах територіальної зони (крім земельних ділянок) є:
 411. Ділянки землі, які відрізняються за природно-історичними ознаками і систематично використовуються або придатні до використання для конкретних господарських цілей – це:
 412. Головною ознакою угідь є
 413. Геодезичною основою для ведення ДЗК є
 414. Картографічною основою для ведення ДЗК є:
 415. Внесення інформації про власників (користувачів) земельної ділянки при внесенні до ДЗК відомостей про дану земельну ділянку є:
 416. При внесенні до ДЗК відомостей про земельну ділянку, інформація про зареєстровані речові права на цю ділянку, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є:
 417. Відомості ДЗК про кадастрове зонування земель в межах території України включають дані про:
 418. Внесення до ДЗК передбачених Законом відомостей про земельну ділянку:
 419. Державний кадастровий реєстратор:
 420. Державний земельний кадастр:
 421. Що не є складовою частиною системи землеустрою:
 422. Властивості землі, що враховуються при землеустрої:
 423. З наведеного переліку проектних розробок робочим проектом є:
 424. Не є робочим проектом землеустрою:
 425. Процес визначення площі, меж та внесення інформації про земельну ділянку до Державного земельного кадастру це:
 426. Вкажіть цілі, для яких застосовуються кадастрові зйомки:
 427. Основною одиницею системи кадастрової ідентифікації виступає:
 428. Підставою для проведення економічної оцінки земель є:
 429. Земельно-обліковою одиницею Державного земельного кадастру є:
 430. Елементами обліку земель виступають:
 431. Об’єктами державної реєстрації земельних ділянок є:
 432. В якому разі оновлюються та актуалізуються індексні кадастрові карти (плани)?
 433. Номер Поземельної книги відповідає:
 434. Об’єктами бонітування ґрунтів виступають:
 435. Вказати види кадастрової оцінки земель:
 436. Відомості, внесені до Державного земельного кадастру зберігаються:
 437. Кадастровий номер у національній кадастровій системі виступає:
 438. Державний захід щодо накопичення, систематизації й аналізу всебічних відомостей про кількість, розміщення, господарське використання земельних ресурсів та їх природний стан це:
 439. Вказати орган влади, до компетенції якого, за законом, відносять здійснення технічної підтримки державної реєстрації земельних ділянок:
 440. Посадові особи, які здійснюють формування або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру за порушення законодавства у сфері ДЗК несуть:
 441. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту:
 442. Земельно-кадастрова документація поділяється:
 443. Хто може бути замовником проведення кадастрових зйомок?
 444. Кадастрове зонування є складовою частиною:
 445. Чи змінюється кадастровий номер земельної ділянки при її поділі?
 446. Мета створення обмінного файлу XML полягає у забезпеченні:
 447. В якому разі кадастровий номер земельної ділянки залишається незмінним?
 448. Структура кадастрових номерів земельної ділянки визначається:
 449. Найбільша таксономічна одиниця районування земельного фонду України:
 450. Землі, що тимчасово виведені з обробітку з метою відновлення їх продуктивності та екологічного стану:
 451. Заповідну, зону регульованої рекреації, стаціонарної рекреації і господарську зони виділяють у складі:
 452. Сукупність встановлених і санкціонованих державою норм, які регулюють суспільні відносини щодо земельних питань, з метою забезпечення науково-обґрунтованого, раціонального використання і охорони земель, створення умов підвищення їх ефективності, закріплення законності в галузі земельних відносин це:
 453. Цілеспрямована діяльність компетентних органів на створення соціально-економічних передумов територіальних і організаційно-господарських умов для більш ефективного використання землі, це:
 454. Бонітування ґрунтів проводиться за:
 455. Землі природно-заповідного фонду можуть перебувати у:
 456. В біосферному заповіднику виділяють зони:
 457. В природному національному парку виділяють зони:
 458. Землі оздоровчого призначення можуть знаходитись у:
 459. Землі лісового фонду можуть знаходитись у :
 460. Використання лісових ресурсів здійснюється в порядку:
 461. Система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. – це …
 462. Уздовж наземних, надземних і підземних трубопроводів встановлюється:
 463. Навколо військових та інших оборонних обєктів створюється
 464. Покращення земель – це
 465. Вказати фактори впливу на розвиток водної ерозії:
 466. Вказати заходи по охороні грунтів від ерозії:
 467. Для формування картографічної основи Державного земельного кадастру використовується єдина державна:
 468. Інформація про скасовані кадастрові номери земельних ділянок зберігається у Державному земельному кадастрі:
 469. Кадастровий план земельної ділянки складається в електронній (цифровій) та паперовій формі у масштабі:
 470. До якої категорії систем ідентифікації земельних ділянок відноситься Україна:
 471. Відомості про значення площі об’єкта Державного земельного кадастру вносяться до нього з точністю до:
 472. Витяг з Державного земельного кадастру надається про:
 473. Матеріали Державного земельного кадастру застосовуються для:
 474. Чи залежить кадастрове зонування від адміністративно-територіального поділу України відповідно до Закону «Про Державний земельний кадастр»?
 475. Яким об’єктам Державного земельного кадастру присвоюється кадастровий номер?
 476. Контроль за сплату орендної плати законом покладено на:
 477. Основний зміст економічного стимулювання визначено у:
 478. Містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України це:
 479. Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів

розробляються з урахуванням:

 1. Види адміністративних стягнень, які мають право застосовувати державні інспектори, що здійснюють контроль за використанням земель:
 2. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюють:
 3. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки надає:
 4. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки не вимагається у випадку:
 5. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки видається на підставі:
 6. Строк дії дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки:
 7. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється:
 8. Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є:
 9. Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються з метою:
 10. Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь встановлюються з метою:
 11. Підстави припинення права власності:
 12. Право на безоплатну приватизацію землі мають:
 13. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах:
 14. Земельна ділянка може бути конфіскована:
 15. З метою реалізації заходів з рекультивації порушених земель, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами розробляються:
 16. Земельні ділянки зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи:
 17. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам:
 18. У клопотанні особи, яка зацікавлена в одержанні земельної ділянки із земель державної та комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, зазначаються:
 19. Землі атомної енергетики можуть перебувати в:
 20. Вартість земельної ділянки, відчуженої для суспільних потреб, визначається за договором на підставі:
 21. До особливо цінних земель відносяться:

Тести для землевпорядників: розділ ГЕОДЕЗІЯ

 1. Хто може займатися професійною топографо-геодезичною і картографічною діяльність?
 2. Сертифікованим інженером-геодезистом може бути особа:
 3. З якою періодичністю проводиться обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі?
 4. Хто встановлює Порядок охорони геодезичних пунктів?
 5. Що є охоронною зоною геодезичних пунктів?
 6. Облік геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі здійснює:
 7. Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється за:
 8. Хто погоджує знесення або перезакладку геодезичних пунктів?
 9. Наука, що вивчає форму, розміри земної кулі або окремих ділянок її поверхні шляхом вимірювань називається:
 10. Земний еліпсоїд з певними розмірами і орієнтований певним чином називають:
 11. Який вид нівелювання виконується за допомогою тахеометра?
 12. Яким видом зйомки є тахеометрична зйомка?
 13. Що є початком відліку географічних координат?
 14. Що приймають за початок відліку координат у кожній зоні?
 15. Випадкові похибки – це:
 16. Пряма засічка полягає у визначенні координат додаткового пункту за:
 17. Кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора – це:
 18. Двогранний кут між площинами геодезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана – це:
 19. Положення точки на місцевості в географічній системі координат визначається:
 20. Висота точки, яка визначається над рівнем моря – це:
 21. Яка система висот прийнята в Україні?
 22. Що таке геодезична висота?
 23. Різниця висот двох точок – це:
 24. Що використовують для зображення ситуації на планах та картах?
 25. Чим зображується рельєф на планах та картах?
 26. Збереження інформації про географічні та геометричні елементи місцевості на комп`ютері називають:
 27. Орієнтування лінії на місцевості – це:
 28. Прямокутні координати точки по карті (плану) визначають:
 29. Задача, в якій за даними координатами однієї точки, дирекційному куту напрямку з цієї точки на іншу та відстані між ними, знаходять координати іншої точки – це:
 30. Задача визначення дирекційного кута і горизонтальної відстані між точками лінії за відомими координатами двох точок – це:
 31. Нерівності земної поверхні природного походження – це:
 32. Осьовий меридіан на топографічній карті збігається або паралельний:
 33. Площі на картах та планах визначають способами:
 34. Що таке рівноточні вимірювання?
 35. Якими критеріями оцінюється точність рівноточних вимірювань?
 36. Як називають відхилення результату вимірювання від його точного значення?
 37. Які похибки називають випадковими?
 38. Рекогносцирування геодезичних пунктів – це:
 39. Високоточні теодоліти:
 40. За сферою застосування та призначенням теодоліти поділяються на:
 41. Якими способами може виконуватись геометричне нівелювання?
 42. Метод вимірювання перевищення за допомогою похилого візирного променя зорової труби – це:
 43. Складові геодезичної (планової) мережі Державної геодезичної мережі:
 44. Тріангуляція – це:
 45. Трилатерація – це:
 46. Побудована на місцевості система ламаних ліній з виміряними довжинами ліній та горизонтальними кутами між ними – це:
 47. Геодезична інформація – це:
 48. Знімання, при якому отримують топографічний план місцевості – це:
 49. Знімання, при якому на плані місцевості викреслюється ситуація і рельєф – це:
 50. Державна геодезична референцна система координат:
 51. Державна геодезична мережа – це:
 52. Геодезична мережа згущення – це:
 53. Складові Державної геодезичної мережі:
 54. Державні висотні мережі поділяються на:
 55. Як прокладають нівелірні ходи при нівелюванні IV класу?
 56. Для геодезичного забезпечення топографічної зйомки у масштабі
  1:2 000 встановлюються такі норми щільності геодезичних пунктів та реперів Державної геодезичної мережі:
 57. Вихідний пункт Балтійської системи висот 1977 року:
 58. WGS-84 – це:
 59. Довжина лінії на плані масштабу 1:2 000 складає 17,85 см. У цьому випадку на місцевості її довжина дорівнює:
 60. Відношення довжини відрізка на плані (карті) до її горизонтальної проекції на місцевості – це: