Рекомендації стосовно переліку та змісту документів, що подаються особами, зацікавленими у складанні кваліфікаційного іспиту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Кваліфікаційної комісії

від «20» лютого 2013 р. № 3

(із змінами, що внесені Рішенням Кваліфікаційної комісії

від «29» серпня 2013 р. № 17)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

стосовно переліку та змісту документів, що подаються особами, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту

1. Загальні положення

1.1. Загальні вимоги до переліку документів, що подаються особами, зацікавленими у складанні кваліфікаційного іспиту, встановлені пунктом 3.5 Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста[1], затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.11.2012 № 739, а також вимогами законів України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій»[2] та від 23.12.1998 № 353-XIV «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»[3].

Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.11.2012 № 739, застосовується у частині, що не суперечить вимогам Закону України від 02.07.2013 № 367-VII «Про внесення змін до законів України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” та “Про землеустрій”».

1.2. Інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника подає до Кваліфікаційної комісії:

заяву за формою, згідно з додатком 1 до Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста;

копію документа про вищу землевпорядну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

документ, що підтверджує стаж роботи;

рекомендації керівника стажування;

перелік документації із землеустрою та/або оцінки земель, у складенні якої інженер-землевпорядник брав участь;

копії двох схем, та/або проектів землеустрою, та/або технічної документації з оцінки земель, у складенні яких інженер-землевпорядник брав участь.

Інженери-землевпорядники, позбавлені кваліфікаційного сертифіката внаслідок порушення законодавства у сфері землеустрою, відповідно до статті 68 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», допускаються до складання кваліфікаційного іспиту після прийняття рішення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката за умови успішного підвищення кваліфікації. Зазначеним особам рекомендується додатково подати до Кваліфікаційної комісії копію свідоцтва про підвищення кваліфікації на базі факультетів землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

1.3. Інженер-геодезист, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста подає до Кваліфікаційної комісії:

заяву за формою, згідно з додатком 2 до Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста;

копію документа про вищу освіту, що підтверджує отримання кваліфікації інженера-геодезиста за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

документ, що підтверджує стаж роботи.

 

2. Заява зацікавленої особи

2.1. Приклад заповненої заяви для осіб зацікавлених у складанні кваліфікаційного іспиту, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника (згідно додатку 1 до Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста):

 

Кваліфікаційна комісія

ЗАЯВА

ЗаявникПетренко Іван Володимирович, паспорт серія АВ № 123456, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 01.01.2001 року
(прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта) особи, зацікавленої у складанні
кваліфікаційного іспиту)
65078, м. Одеса, вул.Космонавтів, 32, кв. 13
(місце проживання)

(0482) 37-84-53
(телефон)

(0482) 37-84-54
(факс)

petrenko@ukr.net
(адреса електронної пошти)

Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника.

 

Заявник

____________
(підпис)

І.В. Петренко
(ініціали, прізвище)

30 січня 2013 р.
(дата)

 

2.1. Приклад заповненої заяви для осіб зацікавлених у складанні кваліфікаційного іспиту, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста (згідно додатку 2 до Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста):

 

Кваліфікаційна комісія

ЗАЯВА

Заявник Петренко Іван Володимирович, паспорт серія АВ № 123456, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 01.01.2001 року
(прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта) особи, зацікавленої у складанні
кваліфікаційного іспиту)
65078, м. Одеса, вул.Космонавтів, 32, кв. 13
(місце проживання)

(0482) 37-84-53
(телефон)

(0482) 37-84-54
(факс)

petrenko@ukr.net
(адреса електронної пошти)

Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста.

 

Заявник

____________
(підпис)

І.В. Петренко
(ініціали, прізвище)

30 січня 2013 р.
(дата)

 

3. Копія документа про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра

3.1. Відповідну до пункту 3.5 Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста , затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.11.2012 № 739 та статті 51 Закону України від 23.12.1998 № 353-XIV «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»:

– інженером-землевпорядником, зацікавленим у складанні кваліфікаційного іспиту, подається копія документа про вищу землевпорядну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

– інженером-геодезистом, зацікавленим у складанні кваліфікаційного іспиту, подається копія документа про вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі геодезії, що підтверджує отримання кваліфікації інженера-геодезиста за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Відповідно до статей 9 та 10 Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання», здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра засвідчується такими документами:

– диплом спеціаліста;

– диплом спеціаліста з відзнакою;

– диплом спеціаліста (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України);

– диплом спеціаліста з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України);

– диплом спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації);

– диплом спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації);

– диплом магістра;

– диплом магістра з відзнакою;

– диплом магістра (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України);

– диплом магістра з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України).

3.2. Вищою землевпорядною освітою (вищою освітою, що підтверджує отримання кваліфікації інженера-землевпорядника) визнається вища освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра:

3.2.1. «Землеустрій та кадастр» (7.08010103, 8.08010103), що присвоєна відповідно до постанови Кабінет Міністрів України від 27.08.2010 № 787 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра».

3.2.2. «Землевпорядкування та кадастр» (7.070904; 8.070904), що присвоєна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 № 507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».

3.2.3. «Землевпорядкування» (7.070806), «Кадастр» (7.070805), що присвоєна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.1994 № 325 «Про Перелік напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за професійним спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та робітничих професій».

3.2.4. Вища освіта кваліфікаційного рівня «спеціаліст» із присвоєнням кваліфікації інженера-землевпорядника (в т.ч. за спеціальністю «Землевпорядкування»), що присвоєна до затвердження постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.1994 № 325 «Про Перелік напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за професійним спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та робітничих професій», в тому числі у вищих навчальних закладах колишнього СРСР.

3.3. Вищою освітою за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі геодезії визнається вища освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра:

3.3.1. «Геодезія» (7.08010101, 8.08010101), «Картографія» (7.08010102, 8.08010102), «Геоінформаційні системи і технології» (7.08010105, 8.08010105), «Фотограмметрія та дистанційне зондування» (7.08010106, 8.08010106), «Космічний моніторинг Землі» (7.08010107, 8.08010107), «Маркшейдерська справа» (7.05030104, 8.05030104), що присвоєна відповідно до постанови Кабінет Міністрів України від 27.08.2010 № 787 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра».

3.3.2. «Геодезія» (7.070901, 8.070901), «Фотограмметрія» (7.070902, 8.070902), «Картографія» (7.070903, 8.070903), «Геоінформаційні системи і технології» (7.070908, 8.070908), «Маркшейдерська справа» (7.090307, 8.090307), що присвоєна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 № 507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».

3.3.3. «Маркшейдерія» (7.070901), «Інженерна геодезія» (7.070802), «Астрономогеодезія» (7.070803), «Фотограмметрія» (7.070804), «Картографія» (7.070807), «Геоінформаційні системи i технології» (7.070808), «Морська геодезія» (7.070809), «Космічна геодезія» (7.070910), що присвоєна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.1994 № 325 «Про Перелік напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за професійним спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та робітничих професій».

3.3.3. Вища освіта кваліфікаційного рівня «спеціаліст» із присвоєнням кваліфікації інженера-геодезиста, аерофотогеодезиста, фотограмметриста, маркшейдера, що присвоєна до затвердження постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.1994 № 325 «Про Перелік напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за професійним спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та робітничих професій», в тому числі у вищих навчальних закладах колишнього СРСР.

3.4. До кваліфікаційного іспиту не допускаються особи, що не здобули вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (молодші спеціалісти, бакалаври, робітники тощо).

3.5. Копія диплому про вищу освіту, що подається особою, зацікавленою у складанні кваліфікаційного іспиту, має бути чіткою, розбірливою, без масштабування (збільшення або зменшення), засвідчена написом «Згідно оригіналу» та особистим підписом заявника.

 

4. Документ, що підтверджує стаж роботи

4.1. Основним документом, що підтверджує трудову діяльність громадян і служить для встановлення загального стажу, безперервного стажу, а також спеціального стажу, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

4.2. Професійною діяльністю у сфері землеустрою можуть займатися громадяни, які мають стаж роботи за спеціальністю не менше одного року. До відповідного стажу роботи (в т.ч. до періоду стажування) слід включати роботу на посадах, які, відповідно до кваліфікаційних вимог, потребують наявності вищої землевпорядної освіти (директор, заступника директора, завідувач (начальник) відділу (департаменту, управління, сектору, кафедри), головний науковий співробітник, професор, провідний науковий співробітник, доцент, старший науковий співробітник, головний спеціаліст, науковий співробітник, спеціаліст, молодший науковий співробітник, молодший спеціаліст, головний інженер проекту (ГІП), завідувач групи, інженер, оцінювач, реєстратор, технік тощо).

4.3. Професійною топографо-геодезичною і картографічною діяльністю можуть займатися громадяни, які мають стаж роботи за спеціальністю не менше одного року. До відповідного стажу роботи слід включати роботу на посадах, які, відповідно до кваліфікаційних вимог, потребують наявності вищої геодезичної освіти (директор, заступника директора, завідувач (начальник) відділу (департаменту, управління, сектору, кафедри), головний науковий співробітник, професор, провідний науковий співробітник, доцент, старший науковий співробітник, головний спеціаліст, науковий співробітник, спеціаліст, молодший науковий співробітник, молодший спеціаліст, головний геодезист, геодезист, картограф, картограф-укладач, редактор карт, фотограмметрист, топограф, гідрограф, аерофотозйомник, фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу, технік-геодезист тощо).

4.4. Вимога щодо безперервності стажу роботи за спеціальністю не встановлюється.

4.5. Копії всіх сторінок трудової книжки або іншого документу, який підтверджує стаж роботи, що подається особою, зацікавленою у складанні кваліфікаційного іспиту, має бути чіткою, розбірливою, без масштабування (збільшення або зменшення), засвідчена написом «Згідно оригіналу» та особистим підписом заявника.

 

5. Рекомендації керівника стажування

5.1. Вимоги до осіб, які можуть бути керівниками стажування та терміни такого стажування законодавством та нормативно-правовими актами не встановлено. Відповідно статті 66 Закону України «Про землеустрій», інженер-землевпорядник, що не є сертифікованим інженером-землевпорядником, може брати участь у складанні документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель як стажер.

5.2. Керівником стажування може бути посадова особа суб’єкту господарювання, у складі якої працює (працювала) особа, зацікавлена у складанні кваліфікаційного іспиту. Рекомендації керівника стажування повинні містити інформацію щодо підтвердження професійної компетентності інженера-землевпорядника, його рівень кваліфікації і знань як виконавця робіт із землеустрою та висновок, відповідно до якого керівник стажування рекомендує або не рекомендує допустити цю особу до складання кваліфікаційного іспиту.

5.3. Допускається заміна керівників стажування протягом періоду стажування. В цьому випадку у рекомендації зазначаються попередні керівники стажування та період стажування під їх керівництвом.

5.4. Приклад рекомендації керівника стажування:

 

 

Кваліфікаційна комісія

 

РЕКОМЕНДАЦІЯ КЕРІВНИКА СТАЖУВАННЯ

 

Петренко Іван Володимирович, у період з 01 січня 2011 року по 30 січня 2013 року працював на посаді інженера-землевпорядника у ТОВ «Землеустрій». За час стажування брав участь як стажист у складанні документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель. У роботі виявляє професійну компетентність як інженер-землевпорядник, а рівень його кваліфікації і знань відповідає вимогам до виконавців робіт із землеустрою.

Може бути допущений до складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника.

 

Керівник стажування,

директор ТОВ «Землеустрій»

____________
(підпис)

М.П.

І.Г. Іваненко
(ініціали, прізвище)

30 січня 2013 р.
(дата)

 

6. Перелік документації із землеустрою та/або оцінки земель, у складенні якої інженер-землевпорядник брав участь

6.1. Зазначений перелік складається особою, зацікавленою у складанні кваліфікаційного іспиту. Перелік повинен бути складений таким чином який би давав уяву Кваліфікаційній комісії про види документації із землеустрою у складанні якої інженер-землевпорядник брав участь та орієнтовну загальну кількість такої документації.

6.2. Перелік документації із землеустрою та/або оцінки земель, у складенні якої інженер-землевпорядник брав участь, рекомендується засвідчити печаткою та підписом керівника суб’єкту господарювання, що виступав розробником документації із землеустрою.

6.2. Приклад переліку документації із землеустрою та/або оцінки земель, у складенні якої інженер-землевпорядник брав участь:

 

ПЕРЕЛІК

документації із землеустрою та/або оцінки земель,

у складенні якої брав участь Петренко Іван Володимирович

під час стажування у ТОВ «Землеустрій»

 

Найменування документації із землеустрою та/або оцінки земель

Кількість

1

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

4

2

Технічна документація щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

22

3

Технічна документація з нормативної грошової оцінки населених пунктів

5

4

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

3

 

Директор ТОВ «Землеустрій»

____________
(підпис)

М.П.

І.Г. Іваненко
(ініціали, прізвище)

30 січня 2013 р.
(дата)

 

7. Копії двох схем, та/або проектів землеустрою, та/або технічної документації з оцінки земель, у складенні яких інженер-землевпорядник брав участь

 

6.1. Інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, подає до Кваліфікаційної комісії копії двох схем, та/або проектів землеустрою, та/або технічної документації з оцінки земель, у складенні яких інженер-землевпорядник брав участь, зокрема:

– схеми землеустрою і техніко-економічних обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

– проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;

– проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

– проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;

– проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

– проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення;

– проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

– проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

– проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

– проекти землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм;

– проект землеустрою щодо встановлення розміру та меж прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів;

– проекти землеустрою щодо визначення розміру та режиму використання земельних ділянок смуг відведення;

– проекти землеустрою щодо визначення розмірів берегових смуг водних шляхів;

– проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі надання в користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості);

– проекти землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони курортів;

– проекти землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

– технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

– технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів;

– технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

– технічна документація з бонітування ґрунтів;

– технічна документація з економічної оцінки земель.

6.2. До кваліфікаційного іспиту не можуть подаватися звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, технічна документація із землеустрою та інші матеріали, що не належать до схем та проектів землеустрою, в тому числі:

– технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

– технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;

– технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

– технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

– матеріали ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель під час здійснення землеустрою;

– матеріали інвентаризації земель під час здійснення землеустрою;

– документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону.

6.3. Копії двох схем, та/або проектів землеустрою, та/або технічної документації з оцінки земель, що подаються особою, зацікавленою у складанні кваліфікаційного іспиту, мають бути чіткими, розбірливими, без масштабування (збільшення або зменшення), засвідчені написом «Згідно оригіналу» та особистим підписом заявника.

 

8. Особливості подання заяви та необхідних документів

8.1. Особи, зацікавлені у складанні кваліфікаційного іспиту, подають заяву із необхідними документами до Кваліфікаційної комісії. Заява направляється поштою або подається особисто на адресу Держземагентства України (МСП 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3). Держземагентство України забезпечує прийом заяв та передачу їх секретарю Кваліфікаційної комісії у триденний строк з дня їх подання. Секретар Кваліфікаційної комісії реєструє заяву у книзі вхідної і вихідної кореспонденції Кваліфікаційної комісії.

8.2. У разі якщо особи, які за рішенням Кваліфікаційної комісії були допущені до складання кваліфікаційного іспиту, але через поважну причину (хвороба; необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка); відрядження; перебування за межами України; відсутність у продажу квитків на залізничний або автобусний транспорт тощо) не змогли з’явитися за викликом для складання кваліфікаційного іспиту у призначений час та місце до вищого навчального закладу, що уклав договір зі Держземагентством України, але до дня проведення кваліфікаційного іспиту письмово повідомили про свою неможливість прибути Кваліфікаційну комісію (поштою на адресу МСП 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3 або на факс (044) 249-96-70), можуть бути викликані для складання кваліфікаційного іспиту на наступних засіданнях Кваліфікаційної комісії без повторної подачі до Кваліфікаційної комісії документів, передбачених пунктами 1.2 та 1.3 цих Рекомендацій.

Приклад заяви про неможливість прибути на кваліфікаційний іспит:

Кваліфікаційній комісії

ЗАЯВА

 

У зв’язку із хворобою я, Петренко Іван Володимирович, паспорт серія АВ № 123456, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 01.01.2001 року, не можу прибути для складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника, що призначений на 18 липня 2013 року о 16:00 у Київському національному університеті будівництва та архітектури. У зв’язку з цим, прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту на наступних засіданнях Кваліфікаційної комісії.
Заявник

____________
(підпис)

І.В. Петренко
(ініціали, прізвище)

16 липня 2013 р.
(дата)

 

8.3. Особи, які за рішенням Кваліфікаційної комісії були допущені до складання кваліфікаційного іспиту та не склали кваліфікаційний іспит, складають кваліфікаційний іспит після повторної подачі до Кваліфікаційної комісії документів, передбачених пунктами 1.2 та 1.3 цих Рекомендацій.

 


[1]http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2039-12

[2]http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/858-15

[3]http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/353-14