Структурні підрозділи центрального апарату

Структурний підрозділ Посада Прізвище, ім’я, по батькові Номер телефона та електронна адреса
Департамент ведення державного земельного кадастру Директор департаменту    299-35-33 kadastr@land.gov.ua
Відділ взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами Заступник директора департаменту – начальник відділу Кирилюк Ігор Вікторович 299-35-33 kadastr_infozab@land.gov.ua
Відділ інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру Начальник відділу Соломченко Ярослав Дмитрович 299-35-36 kadastr_infozab@land.gov.ua
Відділ методології роботи державних кадастрових реєстраторів Начальник відділу Сидоренко Олена Вікторівна 299-35-34 kadastr_oblik@land.gov.ua
Відділ реєстрації об’єктів  Державного земельного кадастру Заступник директора департаменту – начальник відділу   299-35-36 kadastr_dzk@land.gov.ua
  Заступник начальника відділу Лісовий Олексій Костянтинович 299-35-36 kadastr_dzk@land.gov.ua
Відділ розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державних кадастрових реєстраторів Начальник відділу   299-35-36 kadastr_dzk@land.gov.ua
Департамент землеустрою, використання та охорони земель Директор департаменту Гавлюк Ольга Василівна 299-35-37 land_ml@land.gov.ua
Відділ землеустрою Заступник директора департаменту – начальник відділу   299-35-37 land_ml@land.gov.ua
  Заступник начальника відділу Кулик Володимир Михайович 299-35-37 land_ml@land.gov.ua
Відділ використання земель сільськогосподарського призначення Заступник директора департаменту – начальник відділу Ільєнко Алла Петрівна 299-35-37 land_sg@land.gov.ua
Відділ охорони земель Начальник відділу Жолобецька Ганна Василівна 299-35-38 land_oz@land.gov.ua
Відділ використання земель несільськогосподарського призначення Начальник відділу   299-35-38 land_nsg@land.gov.ua
Департамент забезпечення діяльності служби Директор департаменту   aparat@land.gov.ua
Відділ організаційно-протокольної роботи Начальник відділу Дембіцька Олена Сергіївна 299-35-60 dembitska@land.gov.ua
Відділ взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю Начальник відділу   org@land.gov.ua
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності служби та взаємодії з органами виконавчої влади Заступник директора департаменту – начальник відділу Перова Аліна Анатоліївна perova@land.gov.ua
Відділ забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Начальник відділу Чебан Тетяна Олександрівна 299-35-60 land@land.gov.ua
Департамент управління персоналом Директор департаменту   299-35-13 kadry@land.gov.ua  
Відділ управління персоналом апарату Заступник директора департаменту – начальник відділу     299-35-39 kadry_personnel@land.gov.ua
  Заступник начальника відділу Шовкун Любов Василівна 299-35-39 kadry_personnel@land.gov.ua
Відділ по роботі з персоналом територіальних органів Заступник директора департаменту – начальник відділу   299-35-40 kadry_ter@land.gov.ua
Відділ по роботі з керівними кадрами підвідомчих підприємств, установ та організацій Начальник відділу Ларченко Катерина Віталіївна 299-35-41 kadry_dp@land.gov.ua
Відділ професійного розвитку, оцінювання ефективності та нагородження Начальник відділу Третяк Катерина Миколаївна 299-35-40 kadry_mzk@land.gov.ua
Департамент державної експертизи, сертифікації та нагляду у сфері землеустрою Директор департаменту    
Відділ державної експертизи документації із землеустрою Заступник директора департаменту – начальник відділу Лахматова Ольга Валеріївна (044) 299-35-62 lahmatova@land.gov.ua
Відділ державної експертизи документації із оцінки земель Начальник відділу Чмутова Людмила Євгенівна  
Відділ державного нагляду у сфері землеустрою Начальник відділу Шовкун Ярослав Валерійович lahmatova@land.gov.ua
Відділ сертифікації Заступник директора департаменту – начальник відділу Захаренко Олександр Вікторович (044) 299-35-62 zaharenko@land.gov.ua
Департамент розвитку та стандартизації Національної інфраструктури геопросторових даних Директор департаменту Пацюк Валерій  Володимирович (044) 299-35-19  
Відділ розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних Заступник директора департаменту – начальник відділу Голуб Віктор Олександрович (044) 299-35-19    
  Заступник начальника відділу Удовик Наталія Іванівна (044) 299-35-19 maps_org@land.gov.ua
Відділ демаркації та делімітації державного кордону Начальник відділу Кузів Микола Петрович  
Відділ методологічного забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт Заступник директора департаменту – начальник відділу   (044) 299-35-14
Відділ картографії та ведення адресного реєстру Начальник відділу Кізілова Наталія Олегівна (044) 299-35-14
Департамент контролю за використанням та охороною земель Директор департаменту    
Відділ здійснення державного контролю за використанням земель Заступник директора департаменту – начальник відділу Грицик Євген Миколайович (044) 299-35-45
  Заступник начальника відділу   (044) 299-35-45
Відділ здійснення державного контролю за охороною земель та родючістю ґрунтів Начальник відділу    
  Заступник начальника відділу Блиндюк Валентина Валеріївна  
Відділ здійснення державного геодезичного нагляду Начальник відділу Бастюченко Леся Валентинівна  
Відділ аналітичного аналізу із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Заступник директора департаменту – начальник відділу Васюк Андрій Миколайович  
Департамент фінансового та бухгалтерського забезпечення Директор департаменту Татаренко Віра Іванівна  
Відділ планування та фінансування Заступник директора департаменту – начальник відділу   (044) 299-35-65 fin_plan@land.gov.ua
  Заступник начальника відділу   (044) 299-35-66 fin_plan@land.gov.ua
Відділ бухгалтерського обліку та звітності Начальник відділу   (044) 299-35-69 byh_oblic@land.gov.ua
  Заступник начальника відділу    
Відділ управління об’єктами державної власності Заступник директора департаменту – начальник відділу Левківська Наталія Володимирівна (044) 299-35-65
  Заступник начальника відділу    
Відділ закупівель Начальник відділу Бойко Юрій Валерійович (044) 299-35-65
Юридичний департамент Директор департаменту    
Відділ правової роботи та експертизи проектів нормативно-правових актів Заступник директора департаменту – начальник відділу Бутенко Юрій Олександрович (044) 299-35-46
  Заступник начальника відділу Шумейко Вікторія Дмитрівна (044) 299-35-46
Відділ представництва в судових і правоохоронних органах та договірно-правової роботи Заступник директора департаменту – начальник відділу Жигун Олег Васильович  
  Заступник начальника відділу    
Відділ взаємодії з Верховною Радою України та нормотворчої діяльності Начальник відділу   (044) 299-35-49
Відділ правового забезпечення роботи територіальних органів Начальник відділу Карп Ганна Миколаївна (044) 299-35-48
Управління ринку та оцінки земель Начальник управління Спіцина Людмила Василівна 299-35-44 rynok_oz@land.gov.ua
Відділ ринку земель Заступник начальника управління – начальник відділу Поліщук Олександр Віталійович 299-35-44 rynok_oz@land.gov.ua
Відділ оцінки земель Начальник відділу Прокопенко Сергій Васильович 299-35-43 rynok_oz@land.gov.ua
Відділ аукціонної діяльності Начальник відділу   rynok_oz@land.gov.ua
Управління інформаційних технологій та захисту інформації Начальник управління В.о. Селівестров Іван Дмитрович ittzi@land.gov.ua
Відділ забезпечення функціонування системи електронного урядування та цифрового розвитку Начальник відділу    
Відділ кіберзахисту та захисту інформації і інформаційно-телекомунікаційних системах Заступник начальника управління – начальник відділу    
Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Начальник управління Пінчук Олексій Ігорович  
Відділ міжнародного співробітництва, протоколу та координації проектів   Заступник начальника управління – начальник відділу Ткаченко Ганна Сергіївна  
Відділ з питань європейської інтеграції Начальник відділу    
Управління по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Начальник управління В.о. Подолянюк Світлана Павлівна 299-35-73 zvg@land.gov.ua
Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації Заступник начальника управління – начальник відділу   299-35-73 zvg@land.gov.ua
  Заступник начальника відділу    
Відділ надання консультацій громадянам Начальник відділу Вовк Олексій Васильович vovk@land.gov.ua
Відділ внутрішнього аудиту Начальник відділу В. о. Осадчий Анатолій Володимирович  
  Заступник начальника відділу    
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Начальник відділу В.о. Кунц Віктор Адольфович  
Заступник начальника відділу    
Відділ матеріально-технічного забезпечення Начальник відділу Лебедєв Олександр Сергійович (044) 299-35-17 admin@land.gov.ua
Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи   Чорноус Сергій Степанович 299-35-64 chornous@land.gov.ua
Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та цивільного захисту   Левченко Сергій Валерійович 299-35-67 s.levchenko@land.gov.ua
Головний спеціаліст з охорони праці та цивільного захисту