ЗВІТ про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 2013 року № 508 “Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1573/24105

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)” від 22 серпня 2013 року № 508, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1573/24105 (далі – Наказ).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

  1. Цілі прийняття акта

Наказ розроблено з ціллю визначення процедури проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

Проект наказу спрямований на реалізацію вимог Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1278, що набрала чинності 01 січня 2013 року.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності проводилися з 30 вересня 2016 року по 30 вересня 2019 року.

  1. Тип відстеження.

Періодичне відстеження

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Статистичними даними для відстеження результативності є інформація про проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), що проводилась, починаючи з 01 листопада 1997 року, відповідно до даних територіальних органів Держгеокадастру.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Інформація про проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) наведена в таблиці.

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Загальна площа  станом на 01.01.2016, тис. га Площа земель, грошову оцінку яких проведено з 01.11.1997, тис. га %  від загальної площі (гр.4:гр.3)
1 2 3 4 5
1 Автономна Республіка Крим 366,80 47,490 12,95
2 Вінницька область 369,60 6,770 1,83
3 Волинська область 561,30 5,406 0,96
4 Дніпропетровська область 288,90 14,861 5,14
5 Донецька область 240,00 36,960 15,40
6 Житомирська область 1171,20 8,987 0,77
7 Закарпатська область 640,80 1,125 0,18
8 Запорізька область 117,10 44,079 37,64
9 Івано-Франківська область 597,60 8,266 1,38
10 Київська область 776,50 48,089 6,19
11 Кіровоградська область 165,70 42,881 25,88
12 Луганська область 348,40 14,420 4,14
13 Львівська область 742,50 8,436 1,14
14 Миколаївська область 162,00 28,500 17,59
15 Одеська область 228,80 228,802 100,00
16 Полтавська область 289,40 27,014 9,33
17 Рівненська область 760,30 14,948 1,97
18 Сумська область 500,60 9,600 1,92
19 Тернопільська область 180,10 3,550 1,97
20 Харківська область 422,20 66,357 15,72
21 Херсонська область 372,70 15,817 4,24
22 Хмельницька область 296,20 28,688 9,69
23 Черкаська область 345,90 26,931 7,79
24 Чернівецька область 268,20 21,100 7,87
25 Чернігівська область 694,60 5,100 0,73
26 м. Київ 0,00 0,000 0,00
27 м. Севастополь 40,40 40,400 100,00
Всього 10947,80 804,577 7,35
  1. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Ціллю державного регулювання було встановлення процедури проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

Прийняття Наказу забезпечило об’єктивне проведення нормативної грошової оцінки земель за уніфікованою процедурою, що забезпечує захист інтересів суб’єктів господарювання, громадян шляхом визначення об’єктивної нормативної грошової оцінки земель та інтересів органів місцевого самоврядування в частині встановлення бази для справляння плати за землю.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 3 роки.

Заступник Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                        Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ