Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за № 1647/29777

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за № 1647/29777 (далі – Наказ). 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  1. Цілі прийняття акта

Основною метою Наказу є встановлення процедури проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта проводилося з 9 грудня 2016 року по 10 грудня 2019 року.

  1. Тип відстеження 

Періодичне відстеження.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження. 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Відстеження проводилося шляхом статистичного аналізу кількості технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджених органами місцевого самоврядування відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель». 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта За 2018 рік За 2019 рік  (станом на 01.11.2019)
Кількість технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджених органами місцевого самоврядування відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель» 1339 1505
Рівень поінформованості Рівень поінформованості суб’єктів господарювання  та громадян з основних положень акта середній. Регуляторний акт розміщено на офіційному сайті розробника.

Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів розміщено на офіційному сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Грошова оцінка земель». Відповідно до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджених додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, зазначений довідник опубліковується на Єдиному державному  вебпорталі відкритих даних.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Наказ має високий ступінь досягнення визначених цілей.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 3 роки.