Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 739 «Про внесення змін до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

  1. 1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 739 «Про внесення змін до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

  1. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

  1. Цілі прийняття акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 739 «Про внесення змін до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» розроблена на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18.03.2010 № 10976/1/1-10 стосовно Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 11 лютого 2010 р.  № 1872-VI «Про внесення змін до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», з метою приведення Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України у відповідність з вимогами цього Закону.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» порядок надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання визначається Кабінетом Міністрів України.

Цілями державного регулювання є забезпечення вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» щодо забезпечення обов’язкового застосування норм Положення про порядок надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання суб’єктами господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 20 листопада 2017 року по 20 листопада 2018 року. 

  1. Тип відстеження

Проводиться періодичне відстеження результативності регуляторного акта. 

  1. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний.

Під час проведення заходів з відстеження застосовано статистичний метод одержання результатів щодо кількості суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності на яких прямо чи опосередковано впливає дія акта, кількості переданих до Держкартгеофонду матеріалів виконаних топографо-геодезичних і картографічних робіт. 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

  1. 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалось базове відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності Періодичне відстеження
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта 2 927
Кількість переданих до Держкартгеофонду матеріалів виконаних топографо-геодезичних і картографічних робіт Відповідно до облікових даних Держкартгеофонду передано:

топографічні плани масштабу 1:2000 та 1:5000 на територію 527 населених пунктів

 

Якісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

 

Показник результативності Періодичне відстеження
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюдненно на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики, Держгеокадастру. Пропозицій та зауважень не надходило.
Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта. Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта не змінився

Цей акт не регулює надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів та не має впливу на них. 

  1. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація наказу забезпечує виконання вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України».

На підставі результатів періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою щодо правових засад надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання, що підвищує ефективність використання результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт до рівня реальних потреб держави та стимулює розвиток ринку картографо-геодезичних і геоінформаційних послуг.

Регуляторний акт цілком досягає визначених цілей.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                                           О. КОЛОТІЛІН