Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 3 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 3 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» (далі – постанова).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

  1. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність із чинним законодавством шляхом визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України, які визначали положення щодо здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, у тому числі постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України». 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 13 січня 2016 року по 1 квітня 2019 року. 

  1. Тип відстеження

Проводиться періодичне відстеження результативності регуляторного акта. 

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний. 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта отримані на підставі статистичних даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

За період проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта територіальними органами Держгеокадастру надано громадянам у власність земельні ділянки у межах норм безоплатної приватизації із земель сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 326 тис. га (у 2016 році – 79 тис. га, у 2017 році – 140 тис. га, у 2018 році – 107 тис. га). 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постанова має високий ступінь досягнення визначених цілей, оскільки нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України приведено у відповідність із чинним законодавством.

Право власності на землю набувається і реалізується громадянами виключно відповідно до закону (частина друга статті 14 Конституції України).

Безоплатна приватизація земельних ділянок громадянами здійснюється в порядку, встановленому статтею 118 Земельного кодексу України.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації положень постанови мають позитивну динаміку.

 

 В. о. Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                           О. КОЛОТІЛІН