Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»

  1. Вид і назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»     (далі – Постанова). 

  1. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

  1. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено з метою удосконалення методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

Основним завданням Постанови було затвердження у новій редакції Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 5 грудня 2016 року по 5 грудня 2018 року.

  1. Тип відстеження

Проводиться періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод відстеження результатів.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Статистичними даними для відстеження результативності є інформація про проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), що проводилась починаючи з 01 листопада 1997 року відповідно до даних територіальних органів Держгеокадастру.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Інформація про проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) наведена в таблиці.

 

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Загальна площа  станом на 01.01.2016, тис. га Площа земель, грошову оцінку яких проведено з 01.11.1997, тис. га %  від загальної площі (гр.4:гр.3)
1 2 3 4 5
1 Автономна Республіка Крим 366,80 47,490 12,95
2 Вінницька область 369,60 6,491 1,76
3 Волинська область 561,30 5,132 0,91
4 Дніпропетровська область 288,90 8,463 2,93
5 Донецька область 240,00 36,960 15,40
6 Житомирська область 1171,20 8,763 0,75
7 Закарпатська область 640,80 1,121 0,17
8 Запорізька область 117,10 44,035 37,60
9 Івано-Франківська 597,60 8,266 1,38
10 Київська область 776,50 47,764 6,15
11 Кіровоградська область 165,70 42,881 25,88
12 Луганська область 348,40 14,420 4,14
13 Львівська область 742,50 8,042 1,08
14 Миколаївська область 162,00 28,500 17,59
15 Одеська область 228,80 228,802 100,00
16 Полтавська область 289,40 26,871 9,28
17 Рівненська область 760,30 9,860 1,30
18 Сумська область 500,60 9,600 1,92
19 Тернопільська область 180,10 3,440 1,91
20 Харківська область 422,20 66,237 15,69
21 Херсонська область 372,70 8,584 2,30
22 Хмельницька область 296,20 28,688 9,69
23 Черкаська область 345,90 26,442 7,64
24 Чернівецька область 268,20 21,100 7,87
25 Чернігівська область 694,60 5,000 0,72
26 м. Київ 0,00 0,000 0,00
27 м. Севастополь 40,40 40,400 100,00
Всього 10947,80 783,353 7,16

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Ціллю державного регулювання було встановлення методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) в України.

Прийняття Постанови забезпечило об’єктивне проведення нормативної грошової оцінки земель за уніфікованою процедурою, що забезпечує захист інтересів суб’єктів господарювання, громадян шляхом визначення об’єктивної нормативної грошової оцінки земель та інтересів органів місцевого самоврядування в частині встановлення бази для справляння плати за землю.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 3 роки.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                                      О. КОЛОТІЛІН