Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 листопада 2014 р. № 435 «Про затвердження Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі»

  1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від
03 листопада 2014 р. № 435 «Про затвердження Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 р. за № 1467/26244.

  1. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  1. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття даного регуляторного акта була необхідність  затвердити, відповідно до вимог законодавства, нормативно-технічну документацію, що регламентує порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі і встановлює типи їх центрів.

  1. Строк виконання заходів відстеження

З 20 листопада 2017 року по 20 листопада 2018 року.

  1. Тип відстеження

Проводиться повторне відстеження результативності регуляторного акта.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

Під час проведення заходів з відстеження застосовано статистичний метод одержання результатів щодо кількості суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та землеустрою на яких прямо чи опосередковано впливає дія акта, кількості пунктів ДГМ 1, 2, 3 класу та обстеження наявності та фізичного стану пунктів державної геодезичної мережі. 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результативність цього регуляторного акта відстежувалася з часу набрання ним чинності шляхом збору, аналізу та узагальнення статистичних даних кількісних та якісних показників. 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількісні показники, за якими здійснювалось базове відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності Повторне відстеження
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта 5739
Кількість пунктів ДГМ

1, 2, 3 класу

За даними банку геодезичних даних всього на території держави налічується:

пунктів ДГМ 1класу – 817.

пунктів ДГМ 2 класу – 5 997.

пунктів ДГМ 3 класу – 11 068.

 

Якісні показники, за якими здійснювалось базове відстеження результативності регуляторного акта:

 

Показник результативності Повторне відстеження
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюдненно на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики, Держгеокадастру Пропозицій та зауважень не надходило.
Обстеження наявності та фізичного стану пунктів державної геодезичної мережі Обстежено 726 пунктів ДГМ 1 класу (504 геодезичні пункти знаходяться в задовільному стані), 4 934 пункти ДГМ 2 класу (2 221 геодезичний пункт знаходиться в задовільному стані), 9 200 пунктів ДГМ 3 класу (3 845 геодезичних пунктів знаходяться в задовільному стані).

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація наказу забезпечує виконання вимог закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанов Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1259 «Деякі питання застосування геодезичної системи координат» та від 08.11.2017 № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів» щодо порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі.

На підставі результатів базового відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою забезпечення виконання робіт із обстеження та оновлення пунктів

Державної геодезичної мережі та закріплення на місцевості геодезичними (гравіметричними, нівелірними) пунктами встановленого зразка.

Регуляторний акт цілком досягає визначених цілей.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                                    О. КОЛОТІЛІН