Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 липня 2017 р. № 392 «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 р. за № 1044/30912

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 липня 2017 р. № 392 «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 р. за № 1044/30912 (далі – наказ № 392).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  1. Цілі прийняття акта

Цілями виданого наказу № 392 є:

1) забезпечення виконання статті 66 Закону України «Про землеустрій»;

2) затвердження Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста;

3) затвердження таких форм документів:

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, що видається Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;

витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

4) встановлення таких форм документів:

заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника/інженера-геодезиста;

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, який видається після складання кваліфікаційного іспиту;

кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, який видається після складання кваліфікаційного іспиту.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 1 січня 2018 року – до 1 січня 2019 року. 

  1. Тип відстеження

Проводиться повторне відстеження результативності регуляторного акта. 

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний. 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта отримані на підставі статистичних даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності:

кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, результатом засідання якої є протокол;

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру під час надання адміністративних послуг.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показник

Інженери-землевпорядники

Інженери-геодезисти

Кількість поданих до Кваліфікаційної комісії заяв на отримання кваліфікаційного сертифіката

416

281

Складено іспити та отримано кваліфікаційні сертифікати

177

167

Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію за рішенням Кваліфікаційної комісії

462

135

Кількість осіб із числа сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, щодо яких прийнято Кваліфікаційною комісією рішення звернутися до Держгеокадастру про анулювання кваліфікаційного сертифіката

76

Кількість поданих заяв на отримання витягу із державних реєстрів сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

109

42

Видано витягів із державних реєстрів сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

107

40

 

  1. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Наказом № 392 вдосконалено процедуру отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, підвищення сертифікованими інженерами кваліфікації, розгляду питань щодо анулювання кваліфікаційних сертифікатів інженерам-землевпорядникам та інженерам-геодезистам шляхом визначення порядку роботи Кваліфікаційної комісії, а також визначено форми документів, необхідних для впровадження ними діяльності у сфері землеустрою та топографо-геодезичних та картографічних робіт.

На підставі отриманих показників можна зробити висновок про досягнення визначених цілей. Однак остаточний висновок можна буде зробити за результатами періодичного відстеження результативності регуляторного акта, яке буде здійснено через 3 роки з дня набрання ним чинності, проаналізувавши практику застосування норм цього документа.

 

В. о. Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                  О. КОЛОТІЛІН