Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова). 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

  1. Цілі прийняття акта

Постанова розроблена з метою удосконалення Типового договору оренди землі та приведення його у відповідність з вимогами законодавства в частині встановлення строку виплати орендної плати за користування земельними ділянками державної, комунальної та приватної власності, а також пені у разі несвоєчасної її виплати, фіксації в договорі оренди показників якісних характеристик ґрунтового покриву земельної ділянки на момент її передачі в оренду, відшкодування орендодавцю – власнику земельної ділянки збитків у разі погіршення якості ґрунтового покриву орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.

Також Постановою удосконалено порядок надання в електронному вигляді матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою. 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта – два роки з дня набрання чинності Постановою. 

  1. Тип відстеження

Повторне відстеження. 

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження. 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта отримані на підставі статистичних даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та ведення Державного фонду документації із землеустрою. 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

За період проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта територіальними органами Держгеокадастру з фізичними та юридичними особами укладено, в тому числі поновлено, майже
10 тис. договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Надано в електронному вигляді понад
66 тис. матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою. 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постанова має високий ступінь досягнення визначених цілей: удосконалено Типовий договір оренди землі та приведено його у відповідність до вимог законодавства.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації положень Постанови мають позитивну динаміку.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 3 роки. 

 

Заступник Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру                       Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ