Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 843 «Про внесення змін до Типового договору оренди землі»

  1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 843 «Про внесення змін до Типового договору оренди землі» (далі – Постанова).

  1. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  1. Цілі прийняття акта

Метою Постанови було удосконалення Типового договору оренди землі та приведення його у відповідність з вимогами законодавства в частині зазначення в договорі оренди декількох земельних ділянок з кадастровими номерами та їх нормативною грошовою оцінкою, строку оренди земельних ділянок, форм та розмірів орендної плати за земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта два роки з дня набрання чинності Постанови.

  1. Тип відстеження

Проводиться повторне відстеження результативності регуляторного акта.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта отримані на підставі статистичних даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

За період проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта територіальними органами Держгеокадастру з фізичними та юридичними особами укладено 5 тис. договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постанова має високий ступінь досягнення визначених цілей, удосконалено Типовий договір оренди землі та приведено його у відповідність до вимог законодавства.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації положень Постанови мають позитивну динаміку.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 3 роки. 

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                                           О.  КОЛОТІЛІН