Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 07 лютого 2018 р. № 105 (далі – постанова). 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

  1. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено з метою забезпечення практичної реалізації Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831, що набрала чинності з 01 березня 2017 року, та з метою організаційного забезпечення оновлення застарілих даних нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення одночасно на території всієї країни, забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів). 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 21 січня 2018 року –  до 21 січня 2019 року. 

  1. Тип відстеження

Проводиться повторне відстеження результативності регуляторного акта.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження проводиться шляхом статистичного аналізу інформації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, що проводилася у 2018 році. 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Пунктом 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено, що у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення – оцінка земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всій території країни.

Порядок проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 105.

Роботи з оцінки проводилися безпосередньо у порядку, передбаченому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 23 травня 2017 р. № 262.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 листопада 2018 р. № 552 «Про затвердження технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» затверджено відповідну технічну документацію.

Пунктом 3 зазначеного наказу передбачено, що він набирає чинності з 01.01.2019.

Відповідно до проведених робіт оцінено 35,4 млн га земель сільськогосподарського призначення на всій території України.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Ціллю державного регулювання було забезпечення практичної реалізації методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 831, що набрала чинності з 01 березня 2017 року.

Ціль державного регулювання була досягнута шляхом затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, в тому числі закріплення складу технічної документації з нормативної грошової земель та показників нормативної грошової оцінки одиниць площі ріллі по Автономній Республіці Крим та по областях.

Постанова має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації постанови мають позитивне значення.

Статистичні дані щодо кількості затверджених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення свідчать про те, що ціль державного регулювання досягнута.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 3 роки.

 

В. о. Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                             О. КОЛОТІЛІН