Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів»

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів» (далі – Постанова). 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

  1. Цілі прийняття акта

Постанова розроблена з метою приведення у відповідність з вимогами  статті 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» для врегулювання питання належного функціонування Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення на території України, здійснення обстеження та оновлення геодезичних пунктів, їх обліку.

Цілями державного регулювання є здійснення охорони геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичної мережі згущення, врегулювання питання передачі геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані. 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 26 листопада 2018 по 26 листопада 2019 року. 

  1. Тип відстеження

Повторне відстеження. 

  1. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

Наказом Мінагрополітики від 11.06.2018 № 261, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 липня 2018 р. за № 775/32227, затверджено форму договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані.

Під час проведення заходів із відстеження одержано результати про кількість суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та землеустрою, на яких прямо чи опосередковано впливає дія акта, кількість пунктів ДГМ 1, 2, 3 класу й обстеження наявності та фізичного стану пунктів Державної геодезичної мережі. 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Результативність Постанови відстежувалася з дня набрання нею чинності шляхом збору, аналізу та узагальнення статистичних даних кількісних та якісних показників.

  1. 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалося повторне відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності Повторне відстеження
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта 5739
Кількість пунктів ДГМ 1, 2, 3 класу За даними банку геодезичних даних всього на території держави обліковується:

пунктів ДГМ 1класу ­– 817;

пунктів ДГМ 2 класу – 5 997;

пунктів ДГМ 3 класу – 11 068.

Якісні показники, за якими здійснювалося повторне відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності Повторне відстеження
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта високий. Регуляторний акт оприлюднено на офіційних вебсайтах Мінагрополітики та Держгеокадастру. Пропозицій та зауважень не надходило.
Обстеження наявності та фізичного стану пунктів Державної геодезичної мережі Обстежено пунктів ДГМ 1, 2, 3 класу 1596 (з них 892 геодезичні пункти знаходяться в задовільному стані).

Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання додаткових витрат коштів і часу. 

  1. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація Постанови забезпечує виконання вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» щодо порядку побудови Державної геодезичної мережі.

На підставі результатів повторного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою для виконання робіт із обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі, закріплення на місцевості геодезичними (гравіметричними, нівелірними) пунктами та забезпечення збереження геодезичних пунктів.

Регуляторний акт цілком досягає визначених цілей. 

 

Заступник Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                      Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ