Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»

  1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» (далі – Постанова). 

  1. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

  1. Цілі прийняття акта

Постанова розроблена з метою приведення методичних засад нормативної грошової оцінки земель в Україні у відповідність з вимогами Закону України «Про оцінку земель», а також створення передумов для періодичного проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Основним завданням постанови є запровадження нового методичного підходу до проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (як сільськогосподарських угідь, так і несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення), що передбачає:

1) спрощення методики оцінки;

2) спрощення доступу землевласників та землекористувачів до даних оцінки, що базується на можливості суцільного проведення оцінки адміністративних районів та наданні інформації про оцінку окремої земельної ділянки у формі витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, яка визначатиметься на основі шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів. 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності проводились з 18 листопада
2018 року до 5 грудня 2018 року.

  1. Тип відстеження

Проводиться повторне відстеження результативності регуляторного акта.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

Використовувалась інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, що проводилась у 2018 році.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Інформація про хід проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, яка збирається територіальними органами Держгеокадастру.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість затверджених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у межах областей.

Кількість документацій виконана у 2018 році в такому обсязі:

№ п/п Назва області Кількість затверджених технічних документацій, шт.
1 Вінницька 1007
2 Волинська 139
3 Дніпропетровська 136
4 Донецька 374
5 Житомирська 40
6 Закарпатська 81
7 Запорізька 14
8 Івано-Франківська 64
9 Київська 126
10 Кіровоградська 1172
11 Луганська 75
12 Львівська 107
13 Миколаївська 490
14 Одеська 409
15 Полтавська 437
16 Рівненська 220
17 Сумська 419
18 Тернопільська 361
19 Харківська 862
20 Херсонська 352
21 Хмельницька 342
22 Черкаська 1169
23 Чернівецька 250
24 Чернігівська 547
Всього по Україні                       9220

 

Крім того, для забезпечення виконання пункту 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», а також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечено проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів на території України.

Технічну документацію із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення затверджено наказом Мінагрополітики від 16 листопада 2018 року № 552.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Ціллю державного регулювання було приведення методичних засад нормативної грошової оцінки земель в Україні у відповідність з вимогами Закону України «Про оцінку земель», а також створення передумов для періодичного проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення.

Статистичні дані щодо кількості затверджених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення свідчить про те, що ціль державного регулювання досягнута.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 3 роки.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                                     О. КОЛОТІЛІН